Meny Lukk

Råvarehandel

Investorer kan ha flere gode grunner til å investere i råvarer. En vanlig grunn er for å kunne få avkastning på oppgang i råvareprisene uten å måtte ta selskapsrisiko, et annet er beskyttelse mot inflasjon. På vår side kan du se hvordan du kan begynne med råvarehandel.

Populære råvarer

Råvarehandel

Lenge har råvarehandel vært forbeholdt større og profesjonelle investorer og tradere. I løpet av de siste årene har dette blitt endret på, noe som har ført til at flere kan begynne med råvare trading for å utnytte svingninger i råvarepriser eller få beskyttelse mot inflasjon.

Slik kan du begynne med investering i råvarer

Ennå er det slik at trading med opsjoner og futures ikke er tilgjengelig for mindre investorer og tradere, men det er fullt mulig å trade råvarer med finansielle instrumenter som CFD, ETN og ETF. På denne siden viser vi deg flere nettmeglere som gir deg tilgang til investering i råvarer og råvare trading. Vi viser deg også steg for steg hvordan du kan komme i gang med råvarehandel.

1: Velg nettmegler for råvare trading

Det aller første du må gjøre før du kan begynne med råvarehandel er å velge en nettmegler som tilbyr de produktene og tjenestene du vil ha tilgjengelig. De siste årene har det kommer mange nettmeglere på markedet, og kvaliteten på disse er mildt sagt variabel. Nedenfor kan du se de fire nettmeglerne vi anbefaler til investering i råvarer og råvare trading. Samtlige har alle nødvendige tillatelser fra det norske Finanstilsynet, noe som gir deg en høy grad av sikkerhet.

Anbefalt nettmegler - enkel registrering med BankID
  • Anbefalt nettmegler
  • Charts fra TradingView
  • CFD på aksjer, indekser, råvarer
  • CFD på valuta, kryptovaluta
  • Lav spread
  • Godkjent av Finanstilsynet

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

2: Åpne konto for råvarehandel

Å åpne en tradingkonto hos en nettmegler tar som regel bare noen få minutter. Ofte kan du koble kontoen opp sammen med din Facebook, Apple- eller Google-konto, noe som gjør både registrering og innlogging enklere. I forbindelse med åpning av konto for råvarehandel må du også svare på en del spørsmål om din økonomiske situasjon, og kunnskap og erfaring med råvare trading. Dette er en standardprosedyre som også gjelder hos norske meglere.

Til slutt vil du også bli bedt om å verifisere din konto. Dette gjøres for å sikre at ingen misbruker din identitet på nett. Normalt tar det bare noen få minutter å få gjort dette, og det må gjøres før du kan gjøre uttak. Derfor anbefaler vi å gjøre dette i forbindelse med registreringen. Normalt må du laste opp bilde av ID, et dokument som viser adressen din, og betalingsmetodene du vil bruke.

3: Gjør innskudd på tradingkonto

Det er vanlig at du kan gjøre innskudd med VISA og MasterCard til kontoen din. Bruker du disse metodene vil innskuddet være tilgjengelig for råvarehandel umiddelbart, men ofte kan det være høye gebyrer om du bruker disse betalingsmetodene. Derfor kan det være et godt valg å gjøre en vanlig bankoverføring når du skal begynne med råvare trading. Dette kan ta noe lengre tid, men som regel er kostnadene lavere, noe som er en fordel når du skal investere i råvarer.

4: Gjennomfør din første råvarehandel

Når innskuddet er inne på din konto kan du begynne med investering i råvarer eller råvare trading. Vår erfaring er at mange nye tradere taper penger på grunn av høy gearing. Derfor kan det være smart å sette deg inn i risikodiversifisering, gearing, stop/loss og ulike tradingstrategier før du gjennomfører din første råvarehandel.

CFD, ETF, ETN eller opsjoner til råvarehandel?

Ikke-profesjonelle aktører har i utgangspunktet kun mulighet for å begynne med investering i råvarer eller råvare trading med CFD, ETF eller ETN. Dette er sammensatte produkter som har ulike egenskaper, og derfor anbefaler vi alltid å sette deg inn i hvordan instrumentet fungerer før du begynner med trading. Nedenfor kan du få en rask innføring i råvare trading med CFD, ETF, ETN og opsjoner.

CFD på råvarer

CFD er en forkortelse for Contract for Difference, og er en finansiell kontrakt mellom utsteder og kjøper. Kontrakten er konstruert slik at den korrelerer med prisen på det underliggende instrumentet. Dermed kan du få avkastning fra svingninger i råvarepriser uten å eie selve råvaren. CFDer er også konstruert slik at de kan brukes til shorting dersom du tror råvareprisen skal falle.

ETF og ETN til investering i råvarer

ETF og ETN blir ofte omtalt som tilsvarende instrumenter, men det er noen viktige forskjeller. Forkortelsen ETF står for Equity Traded Fund, noe som betyr børsnotert fond, mens ETN er en forkortelse for Equity Traded Note, som igjen betyr børsnotert obligasjon.

Råvare ETF er fond som investerer direkte i råvaren eller gjennom finansielle instrumenter som opsjoner eller futures, mens råvare ETN er en kontrakt som er konstruert slik at den skal følge prisutviklingen til det underliggende instrumentet. På den måten har ETN mer til felles med CFD enn ETF.

Opsjoner til råvare trading

Opsjoner er som nevnt forbeholdt profesjonelle investorer. Dette er kontrakter som gir innehaver en rett, men ikke en plikt til å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. Opsjonene har en kraftig innebygd gearing, noe som gjør at de kan ha store kursutslag. I løpet av de siste årene har flere nettmeglere begynt å tilby råvare trading med CFD på opsjoner. Denne typen CFD har mange av de samme egenskapene som opsjoner. Derfor passer disse også best til mer erfarne tradere og investorer.

Råvarehandel FAQ

Hvordan kan jeg begynne med råvarehandel?

Før du begynner med råvare trading bør du ha kjennskap til teknisk analyse og trading strategier. Du bør også ha erfaring fra investering og trading med aksjer. På vår side kan du lære mer om investering i råvarer og råvare trading.

Hvilke instrumenter kan jeg bruke til råvare trading?

De vanligste instrumentene for råvare trading er CFD eller Contract for Difference, ETF eller Equity Traded Fund, ETN eller Equity Traded Notes og opsjoner. På vår side kan du se hvilke nettmeglere som tilbyr råvare trading med de forskjellige instrumentene.

Hvilke nettmeglere tilbyr investering i råvarer?

Det har blitt vanlig av nettmeglere har begynt å tilby trading med råvarer. På vår side kan du se anbefalte nettmeglere som tilbyr råvare trading, og som har alle nødvendige tillatelser fra det norske Finanstilsynet.

Hvilke råvarer kan jeg trade?

De mest vanlige råvarene for trading er metaller som gull, sølv og kobber, i tillegg kommer olje, naturgass og næringsmidler som sukker og kaffe. På vår side kan du se ulike typer råvarer som kan trades. Vi viser deg også hvilke nettmeglere som gir deg tilgang til de forskjellige råvarene.