Meny Lukk

Gearing

Gearing er en kontokreditt som kan brukes til å øke eksponeringen mot en eller flere instrumenter. Sammen med den økte eksponeringen kommer også en økt risiko. Med en bedre forståelse av denne risikoen kan du også bedre håndtere risikoen.

CFD trading med gearing

CFD har et langt lavere krav til sikkerhet, enn hva for eksempel aksjer har. Ofte har aksjer et marginkrav på 20 %, mens det for CFD kan være så lavt som 2 % hos enkelte nettmeglere. For råvare CFD er marginkravet normalt rundt 5 % – 10 %.

Risiko

Ofte ser vi at CFD får negativ omtalte på grunn av risiko. Vi skal ikke legge skjul på at CFD har en annen risikoprofil enn hva aksjer eller fond har, men det er oftest gearingen som har vært det store problemet for tradere som får sine investeringer tvangssolgt. I bunnen ligger marginkravet. Når dette ikke er opprettholdt kan posisjonene bli tvangssolgt.

La oss si at du har en investering i Brent Oil. Denne posisjonen har du full gearing på. Posisjonen din har en totalverdi på 200 000 kr. Det vil si at du har et marginkrav på 20 000 kr. De resterende 180 000 kr er kontokreditt fra nettmegleren din.

Dersom prisen på Brent Oil stiger 10 % vil totalverdien på investeringen være 220 000 kr. Det betyr at du har tjent 20 000 kr dersom du selger deg ut av posisjonen.

Motsatt, dersom prisen på Brent Oil faller 10 % vil totalverdien på din posisjon være verdt 180 000 kr. Disse 180 000 kr kommer fra kontokreditten som nettmegleren har stilt til disposisjon. Det vil si at du har tapt hele din egenkapital, og dette vil føre til at posisjonen selges.

Risikohåndtering

Det finnes en måte å håndtere denne økte risikoen på. Det viktigste er å spre risikoen i flere instrumenter som ikke har en korrelerende pris. Ved å sette sammen en portefølje bestående av ulike råvarer, valuta, aksjer og indekser kan du oppnå en bedre avkastning samtidig som du har en langt bedre risikoprofil.