Meny Lukk

Hva er Contract For Difference?

Contract For Difference får tidvis mye oppmerksomhet i media. Ofte blir det fremstilt på en litt feilaktig måte, spesielt når det er snakk om risiko. Her vil vi gå mer nøye inn i hva denne kontrakten er, og hva slags risiko den bærer med seg.

Contract For Difference

CFDer er instrumenter som er satt sammen av futures, forskjellskontraktene gjøres opp med penger fremfor den underliggende råvaren slik som er tilfellet med futures. Dette er en langt enklere metode å få oppgjør på enn å få den fysiske råvaren levert når kontraktene utløper. CFDer vil også rullere, det vil si at når utløpsdatoen kommer vil kontrakten bli satt sammen på ny med nye futures. I praksis fører det til at CFD ikke har en utløpsdato.

Gearing på CFD

I media får CFD som nevnt ofte en feilaktig fremstilling, og det er risiko som får fokus. Skal risikoen fremstilles korrekt er det ikke CFD i seg selv som har den store risikoen, men gearingen.

Marginkravet, kravet til hvor mye egenkapital som trengs i sikkerhet, er ofte langt lavere enn hva som er tilfellet for aksjekreditt. Enkelte CFDer kan ha så lavt marginkrav som 2 %. For råvare CFD er marginkravet ofte  5 % – 10 %.

Shorthandel med CFD

En av de virkelig store fordelene med CFD er at du kan inngå shortposisjoner. Shorting har blitt mer vanlig i aksjemarkedet, men kan by på problemer siden du i aksjemarkedet må finne en investor som er villig til å låne bort aksjene sine til shorting.

CFD er som nevnt satt sammen av futureskontrakter, dette medfører at de også kan settes sammen med salgskontrakter slik at du får en CFD som gir muligheten til å ta en shortposisjon på råvaren. De fleste nettmeglere som tilbyr CFD trading av råvarer tilbyr også shorting.

Risiko ved CFD trading

Som nevnt er det gearingen som er den virkelig store risikoen ved CFD trading. Ofte ser vi at tradere uten lang erfaring tar høyt gearede posisjoner og har samtidig har lav diversifisering i porteføljen. At dette kan gi store problemer med marginkravet sier seg selv.

Siden CFD også er et sammensatt instrument som handles mellom en nettmegler og en trader vil du også få en motpartsrisiko når du kjøper CFD.

Selv om Contracts For Difference har en annen risikoprofil enn hva for eksempel aksjer har, er CFD likevel et instrument, som brukt riktig, kan hjelpe deg med å sette sammen en godt diversifisert portefølje.