Meny Lukk

Hva er opsjoner?

Opsjoner er en kontrakt som gir deg rett, men ikke en plikt til å kjøpe eller selge et bestemt antall underliggende instrument til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Opsjoner kan også brukes til å trade råvarer.

Opsjoner

Opsjoner kan i utgangspunktet brukes på tre ulike måter. De kan bruker til aktiv trading, hedging eller til å skape en inntekt fra underliggende papirer og instrumenter. Når vi snakker om opsjoner i Norge er det først og fremst de amerikanske og europeiske opsjonene som er mest vanlige. Disse har en ting som skiller dem. Amerikanske opsjoner kan nemlig innløses når som helst frem til expiration, mens de europeiske opsjonene kun kan innløses på expiration. Dette fører til at de europeiske opsjonene som regel har en lavere kurs enn de amerikanske.

Du kan kjøpe kjøpsopsjoner eller salgsopsjoner. Kjøpsopsjonene gir deg rett til å kjøpe det underliggende instrumentet, som for eksempel råvarer, aksjer eller indekser, mens salgsopsjoner gir deg rett til å selge det underliggende instrumentet. Opsjonene kan utøves til en bestemt kurs. Dette kalles strike. Dersom kursen på det underliggende for en kjøpsopsjon er lavere enn strike sier vi at opsjonen er out of the money. Er kursen derimot høyere vil vi si at opsjonen er in the money og at det er lønnsomt å innløse den. For salgsopsjoner vil det være mottsatt.

  • Vanilla opsjoner
  • Gull, sølv, olje
  • Godkjent av Finanstilsynet

74% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

Gearing og opsjoner

En opsjon er som regel en kontrakt som gir deg rett til å kjøpe eller selge et antall på 50 eller 100 av det underliggende instrumentet. For å kjøpe en opsjon betaler du en opsjonspremie. Opsjonspremien er som regel en liten brøkdel av eksponeringen du får ved å kjøpe opsjonen. Dermed har opsjoner en innebygd gearing som kan gi stor avkastning. Dette gjør at det er populært med opsjonstrading. Samtidig er det viktig å huske på at opsjoner kan bli verdiløse dersom de er out of the money på expiration slik at det ikke vil være lønnsomt å innløse dem.

Shorting med opsjoner

Det er to måter å shorte med opsjoner. Først og fremst kan du utstede opsjoner, men for de fleste tradere er det langt mer vanlig å kjøpe en put opsjon som gir deg rett til å selge det underliggende instrumentet. Denne kontrakten er konstruert slik at den normalt vil stige i verdi når det underliggende instrumentet faller i verdi.

Risiko ved opsjonstrading

Opsjonstrading er forbundet med stor risiko som følge av den innebygde gearingen. I tillegg er opsjonene kompliserte instrumenter som krever en del kunnskap og erfaring.